สถานีตำรวจภูธรบางบาล เลขที่ 53/1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

E - mail : [email protected]   www : bangban.ayutthaya.police.go.th

เฉพาะสมาชิก


เข้าสู่ระบบ E-COP

เมนูล็อกอินสถิติเข้าชมเว็ปไซต์

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 69088

ผู้เข้าชมเว็ปขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2009 เวลา 17:16 น.

ประวัติความเป็นมาของ สภ.บางบาลสถานีตำรวจภูธรบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี .. 2453 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบล บางบาล อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาเมื่อปี พ
.. 2519 ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 1 ตำบล มหาพราหมณ์ อำเภอ บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้เช่าที่ดินของกรมศาสนา มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถาตำรวจภูธรบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.

จ.ส.ต.เสถียร อิศรัตน์

หัวหน้าสถานี

พ.ศ.2453

2.

ส.ต.อ.เปลื้อง สอาดบัว

พ.ศ.2475

3.

จ.ส.ต.ศุภ พาลขยาด

พ.ศ.2477

4.

ร.ต.ต.อารี ศรีอรุณ

พ.ศ.2482

5.

ร.ต.ท.วัน ศรีหทัย

พ.ศ.2485

6.

ร.ต.อ.เปรื่อง บูรณะวรรณะ

พ.ศ.2487

7.

ร.ต.ต.สรศักดิ์ ศิริพร

พ.ศ.2488

8.

ร.ต.ท.ชนม์เจริญ สมบัติศิริ

พ.ศ.2490

9.

ร.ต.ท.ศักดิ์ อินทรทวี

พ.ศ.2495

10.

ร.ต.ท.น้อม ชุ่มละมัย

พ.ศ.2498

11.

ร.ต.ท.รส บุษดี

ผู้บังคับกอง

พ.ศ.2499

12.

พ.ต.ต.วิภวะ วานิชย์

พ.ศ.2504

13.

ร.ต.อ.สมบูรณ์ พรหมสวัสดิ์

พ.ศ.2506

14.

พ.ต.ต.เสริม ห่อประทุม

พ.ศ.2508

15.

พ.ต.ท.จำลอง ครุฑสูตร

พ.ศ.2510

16.

ร.ต.อ.สุนทร เชียงเงิน

พ.ศ.2512

17.

ร.ต.อ.วิเชียร ปานวิเชียร

พ.ศ.2516

18.

พ.ต.ต.ยงยุทธ ชนปทาธิป

สารวัตร

พ.ศ.2517

19.

พ.ต.ต.กมล จันทูตานนท์

พ.ศ.2521

20.

พ.ต.ท.ไพบูลย์ แก้วประพาฬ

พ.ศ.2522

21.

ร.ต.อ.วิบูลย์ ผกามาศ

พ.ศ.2527

22.

พ.ต.ท.ภาณุ แก้วกำเนิด

พ.ศ.2530

23.

พ.ต.ต.สุวัชชัย ภูติวณิชย์

พ.ศ.2532

24.

พ.ต.ท.ธานี กิตติคุณวุฒิ

พ.ศ.2534

25.

พ.ต.ท.ปราโมทย์ บุญดำเนิน

สารวัตรใหญ่

พ.ศ.2534 - 2538

26.

พ.ต.ท.อำนาจ มั่งมี

รองผู้กำกับการ

พ.ศ.2538 - 2541

27.

พ.ต.อ.พจน์ แก่นเพ็ชร์

ผู้กำกับการ

พ.ศ.2541 - 2542

28.

พ.ต.อ.ธวัชชัย มัณยัษเฐียร

พ.ศ.2542 - 2544

29.

พ.ต.อ.ประภากร ริ้วทอง

พ.ศ.2544 - 2547

30.

พ.ต.อ.ธงชัย สายไหม

พ.ศ.2547 - 2549

31.

พ.ต.อ.มงคลชัย พันธุ์งาม

พ.ศ.2549 - 2550

32.

พ.ต.อ.สมบัติ ชูชัยยะ

พ.ศ.2550 - 2551

33.

พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทย

พ.ศ.2551 - 2554

34. พ.ต.อ.สุรพล แดงวิจิตร " 10 ก.พ. 54 - 6 ธ.ค. 55
35. พ.ต.อ.วีระชาติ วัจนะพุกกะ " 6 ธ.ค. 55 - 7 ก.พ.57
36 พ.ต.อ.กิตติพงศ์ วิเศษสงวน " 7 ก.พ. 57 - 15 ม.ค. 58
37 พ.ต.อ.กันตพงษ์ นิลขำ " 15 ม.ค. 58 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 16:29 น.
 
 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ